Náhledy map

Sobota (klasická trať): Červená ruka (pro kategorie H/D16 – 40 1:15000, E = 5m, formát A4; pro ostatní kategorie 1:10000, E = 5m, formát A3)  SO_Cervena_ruka_10000_2014_A3   SO_Cervena_ruka_15000_2014_A4

Neděle (krátká trať): Zaječí důl (1:10000, E = 5 m, formát A4) NE_Zajeci_dul_10000_2014_A4

Mapy na oba dny připravili Roman Horký a Petr Uher, stav květen 2014, mapový klíč ISOM 2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené.