Archiv autora: Vojta Vokál

Náhledy map

Sobota (klasická trať): Červená ruka (pro kategorie H/D16 – 40 1:15000, E = 5m, formát A4; pro ostatní kategorie 1:10000, E = 5m, formát A3)  SO_Cervena_ruka_10000_2014_A3   SO_Cervena_ruka_15000_2014_A4

Neděle (krátká trať): Zaječí důl (1:10000, E = 5 m, formát A4) NE_Zajeci_dul_10000_2014_A4

Mapy na oba dny připravili Roman Horký a Petr Uher, stav květen 2014, mapový klíč ISOM 2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené.

Hodnotné ceny

Na vítěze kategorií ŽB čekají při vyhlášení pěkné odměny. Zajímavé ceny jsou připraveny pro vítěze elitních kategorií na klasické trati (H21B a D21B) – a to víkendový pobyt v lůnu Jizerských hor na Chatě Slovanka http://www.slovanka.eu/.

Chrastavské slavnosti

Ve stejném termínu, jako naše závody, budou probíhat i Chrastavské slavnosti s bohatým večerním programem. Takže pokud plánujete strávit noc ze soboty na neděli někde v okolí a nemáte naplánovaný program, můžete se vyrazit pobavit právě sem.

Chrastavské slavnosti - PLAKÁT 2014 finál